پیرچشمی

آستیگماتیسم: یکی دیگر از عیوب انکساری است که در این حالت پرتو های نوری که به چشم میرسند پس از شکسته شدن در چند نقطه ممکن است کانونی شوند در صورتی که  تمام نقاط کانونی در جلوی شبکیه باشد ضعیفی چشم از نوع نزدیک بینی توام با آستیگماتیسم است و در صورتی که بعضی کانون ها در جلوی شبکیه وبعضی در پشت شبکیه باشند و یا اینکه همه کانون ها در پشت شبکیه تشکیل شوند ضعیفی از نوع دور بینی توام با آستیگماتیسم میباشد و در صورتی که پرتو های نوری پس از شکست فقط یک کانون در جلوی شبکیه تشکیل دهند و  دیگر کانونها بر روی شبکیه باشند ضعیفی فقط از نوع آستیگماتیسم تنها میاشد به شکل زیر توجه کنید و نحوه تشکیل کانون های متعدد را ببینید

بنابراین شخصی که دچار آستیگماتیسم باشد ممکن است در یک فاصله ثابت و معین  بعضی از نقاط یک تصویر را واضح و بعضی از نقاط همان تصویر را تار ببیند به شکل زیر توجه فرمایید

یا با ین تصویر توجه کنید همانطور که میبینید در آستیگماتیسم موقعی که شخص به یک دایره با شعاع های متعدد نگاه میکند بعضی از خطوط را در یک جهت واضح و در جهت دیگر تار میبیند

بنابراین برای تصحیح ضعیفی از نوع آستیگماتیسم از عدسی های استوانه ای یا سیلندریکال استفاده میکنند . و با توجه به اینکه این عدسی ها در یک زاویه های مختلف دارای نمرات متفاوت هستند باعث میشود شخص دید واضحی داشته باشد به تصویر زیر نگاه کنیدو نحوه اصلاح آستیگماتیسم را ببینید

.آستیگماتیسم به علت تغییر شعاع انحنای قرنیه در زوایای مختلف ایجاد میشود یعنی اینکه قدرت شکست نور در تمام قسمت های قرنیه با هم یکسان نیست بنابراین پرتوهای نوری که به قرنیه میرسند پش از عبور از قرنیه در تمام جهات به طور مساوی شکسته نمیشوند و چشم تصویری با نقاط و خطوط کانونی متعددی تولید میکند .در این حالت شخص ممکن است در هنکام نگاه کردن به یک تابلوی بینایی در فاصله شش متری جهت حروف یک خط را به صورت کامل تشخیص ندهد یعنی در همان خط ممکن است جهت حروف به بالا و پایین را تشخیص دهد ولی در همان خط جهت حروف چپ و راست را تشخیص ندهد . در آستیگماتیسم چنانکه زوایای شکست نور بر هم کاملا عمود باشند آنرا آستیگماتیسم منظم میکویند که در این حالت با عینک میتوان آنرا کاملا اصلاح کرد ولی چنانکه زوایای شکست نور بر هم عمود نباشند به آن آستیگماتیسم نا منظم میگویند که در این حالت نمیتوان آنرا با عینک به طور کامل اصلاح نمود و شخص در صورتی که بخواهد دید خوبی داشته باشد باید از لنزهای سخت استفاده کند . پس در این جا بر خلاف دوربینی و نزدیک بینی که به علت های مختلفی ایجاد میشوند درایجاد آستیگماتیسم فقط قرنیه چشم دخالت دارد . پس علت شایع ایجاد آستیگماتیسم بروز ناهنجاری در شکل قرنیه است که این ناهنجاریها ممکن است به علت وارد شدن ضربه به قرنیه وبرشهای جراحی قرنیه و بافت اسکار قرنیه و تومور های پلک بوجود آیند . آستیکماتیسم از هر نوعی که باشد چه منظم و چه نا منظم بایستی حتما اصلاح شود چون اگر اصلاح نشود شخص علاوه بر این که دید خوبی نخواهد داشت به هنگام انجام کارهایی که نیاز به دقت دارند مانند مطالعه- تماشای تلویزیون- خیاطی- انجام کارهای هنری- کار با کامپیوتر- رانندگی- و غیره سریعا دچار خستکی چشم و سردرد در ناحیه پیشانی و پشت سر میشود . که این حالت برای شخص گاهی اوقات غیر قابل تحمل میشود .بنابر این چنانکه شخصی در هنگام انجام اینگونه کارها سریعا دچار خستکی چشم و سر درد و بی حو صلگی میشود بایستی حتما جهت معاینه چشم به اپتومتریست یا چشم پزشک مراجعه نماید . قدرت شکست نور در قرنیه به علت افزایش انحنای قرنیه در زوایای مختلف گاهی اوقات به اندازه ای افزایش پیدا میکند که در این حالت قرنیه دچار کراتوکونوس یا قوز میشود که این حالت در صورتی که خیلی شدید نباشد بوسیله لنزهای سخت اصلاح میشود و در صورتی که قرنیه خیلی نازک شده باشدو شدید باشد نمیتوان جهت اصلاح از لنز های سخت استفاده نمود بنا بر این در این جا شخص مجبور به انجام عمل جراحی پیوند قرنیه یا کراتو پلاستی می باشد .

/ 0 نظر / 25 بازدید