نزدیک بینی

- نزدیک بینی نوعی از ضعیفی چشم است که در این حالت پرتو های نوری وارد شده به چشم پس از عبور از محیط های شفاف چشم مانند قرنیه و زلالیه و عدسی و زجاجیه شکسته شده و در جلوی شبکیه به هم می رسند بنابر این در این حالت تصویر شی در جلوی شبکیه تشکیل شده و باعث می شود شخص تصویر آنرا تار ببیند .این امر باعث میشود که شخص نزدیک بین تصاویر اشیاء نزدیک را واضح و تصاویر اشیاء دور را تا ببیند همانطور که در تصویر زیر میبینید در افراد نزدیک بین پرتو های نوری پس از ورود به چشم در جلوی شبکیه به هم میرسند .
و همان طور که در تصویر زیر میبینید این افراد تصاویر در فاصله های دور را نسبت به تصاویر در فاصله نزدیک  تارتر میبینند

 

باز هم همانطور که در تصویر میبینید نقص نزدیک بینی را میتوان با تجویز عدسی های مقعر یا منفی اصلاح نمود و افراد نزدیک بین میتوانند با اینگونه عینک ها دید واضحی داشته باشند

 


نزدیک بینی :خود به سه دسته تقسیم میشود
1- نزدیک بینی انحنایی :که در این حالت به علت تغییر انحنای قرنیه چشم ایجاد می شود یعنی انحنای قرنیه در تمام جهات به طور مساوی از حد طبیعی بیشتر شده و قدرت شکست نور افزایش می یابد که که این امر باعث تشکیل تصویر در جلوی شبکیه می شود و باعث تاری دید می شود .در این حالت چنانکه انحنای قرنیه زیاد افزایش یابد باعث ایجاد نزدیک بینی شدید می گردد که در درجات خیلی زیاد ممکن است فرد به عمل جراحی نیاز پیدا کند.

2- نزدیک بینی محوری :در این حالت نزدیک بینی به علت افزایش طول قدامی- خلفی چشم ایجاد می شود یعنی در این حالت اندازه کره چشم از حد طبیعی بزرگتر می شود و باعث تشکیل تصویر در جلوی شبکیه می شود این نوع نز دیک بینی چنانچه در سنین کودکی ایجاد شود تا سنین بزرگسالی بسته به وضعیت رشد جسمانی شخص با با لا رفتن سن افزایش می یابد و در سن بلوغ که رشد شخص متوقف میشود ثابت میشود متاسفانه چنانکه شروع این نوع نزدیک بینی در سنین کمتر باشد عوارض آن نیز شدید تر می باشد به دلیل این که تغییرات رشد جسمانی در سنین 4تا 18 سالگی شریع بوده و به تبع آن کره چشم نیز بزرگتر می شود بنا بر این نزدیک بینی نیز سال به سال بیشتر می شود تا زمانی که رشد جسمانی شخص متو قف شود و از آن به بعد تا آخر عمر مقدار تغییری نمیکند چنانچه نزدیک بینی شخص از نوع محوری باشد و سن شروع آن کمتر باشد متاسفانه با بزرگتر شدن کره چشم شبکیه چشم به دلیل این که از نوع بافت عصبی می باشد و با فتهای عصبی در سنین کودکی رشد آنها کامل می شود بنا بر این در این جا رشد شبکیه چشم متو قف شده و همزمان با بزرگتر شدن کره چشم افزایش مساحت و ضخامت ندارد و چون شبکیه از داخل چشم به لایه بعدی یعنی مشیمیه اتصال دارد و لایه های بعدی رشد می کنند بنا بر این در این جا با افزایش سن کره چشم سال به سال بزرگتر می شود در صورتی که شبکیه تغییری نمی کند بنا بر این این وضعیت باعث ایجاد کشیدگی و نازک شدن شبکیه شده و تا سن بزرگسالی ادامه می یابد و ممکن است گاهی اوقات به دلیل نازک شدن بیش از حد شبکیه باعث پارگی آن شده و گاهی اوقات باعث کم بینایی یا نا بینایی شود به همین دلیل کسانی که دارای درجات شدید نزدیک بینی هستند با یستی از انجام کارهای سنگین و فعالیتهای پر تحرک ورزشی که در آنها احتمال اسیب رسیدن به شبکیه چشم وجود دارد پرهیز نمایند .

3- نزدیک بینی ضریبی :در این حالت ممکن است نزدیک بینی به دلیل تغییر در غلظت و ویسکوزیته محیط های نسبتا آبکی چشم مانند زلالیه و زجاجیه ایجاد شود .البته شیوع این نوع در مقایسه با دو نوع انحنایی و محوری بسیار کمتر است در این جا عواملی مانند دیابت و فشار خون و بیماریهای متا بولیک را میتوان در ایجاد این نوع نزدیک بینی موثر دانست به دلیل این که این بیماریها با ایجاد اختلال در میزان غلظت و ویسکوزیته در آب و الکترولیتهای بدن به طور غیر مستقیم روی میزان غلظت و ویسکوزیته محیط های آبکی چشم مانند زلالیه و زجاجیه تاثیر گذاشته و هم چنین به علت ایجاد اختلال در اندازه و حجم عدسی چشم باعث تغییر شکست نور در این محیط ها شده ودرصورتی که غلظت و ویسکو زیته بالا تر از حد طبیعی شود باعث افزایش قدرت شکست نور در محیط های شفاف چشم می شود و نزدیک بینی را در چشم ایجاد می کند .در این حالت به دلیل وجود نوسان در غلظت و ویسکوزیته ممکن است مقدار نز دیک بینی در فاصله های کوتاه زمانی تغییر نماید . در این حالت همچنین احتمال ایجاد آب مروارید افزایش می یابد که این امر در اوایل شروع آب مروارید باعث ایجاد یک نوع نزدیک بینی شدید می گردد که نیازی به اصلاح ندارد و فرد بایستی مورد عمل جراحی قرار گیرد .

نزدیک بینی از هر نوع که باشد در صورتی که روی شبکیه اثر نگذاشته باشد بوسیله تجویز عینک و یا لنزکاملا اصلاح میگردد و شخص با استفاده از عینک یا لنز دید طبیعی خود را به دست می اورد .چنانکه شخص دارای درجات شدیدی از نزدیک بینی باشد یعنی به طور تقریبی از نمره پنج به بالا معمولا دارای درجات متفاوتی از نازک شدکی شبکیه می باشد که این امر خود باعث ایجاد مشکل در اصلاح کامل بینایی میشود .البته در سالهای اخیر با استفاده ازعمل جراحی لیزر نیز میتوان نزدیک بینی را اصلاح نمود که در جای خود این روش را مفصلا تو ضیح خو اهم داد .با تشکر اپتومتریست حسین دهقانی

/ 0 نظر / 20 بازدید